Urteko hasikinak ere iritsi dira

Bata, iaz Bilboko Arte Ederretako Museoan hasitako ekimenaren segida, bertako agiriak digitalizatzeari ekingo diogu.

Bigarrena, Gipuzkoako Herri Kiroletako Federaziorako hasitako aplikazioa: http://www.gipuzkoaherrikirolak.eu

Azkenik, beti bezala, uzta oparoa izateko, are gehiago krisi gorrian, etengabeko formakuntzarekin segitzen dugu. Gure hurrengo esparrua agiri elektronikoena izango da, batez ere udaletxeei zerbitzu hobeagoa eskaintze aldera.

Laster gure berri gehiago.